Przeglądy budowlane Grójec Przegląd, Powiat Grójecki Kontrole okresowe techniczno budowlane przeprowadzamy silidnie i fachowo.05-600 Rzezczypospolitej 59 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Grójec. Przeglądy roczne Grójec, 5 letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Grójec, ekspertyzy Marian Górka starostwo@grojec.pl starostwo@grojec.pl mazowieckie 48 665-11-47

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona o przeglądach obiektów budowlanych jest propozycją dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży odpowiedzialność dopilnowania aby budynek miał pełen komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez rzetelnych inspektorów mających uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzewczych c.o.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Grójec
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Grójec
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Grójec
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Grójec
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Grójec

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad trzysta kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Grójec
kontrole techniczne budynków Grójec

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Grójec Portal Grójec Miasto Grójec Przeglądy techniczne Grójec Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku